DSC_4119


             Работим, за да печелите !

 

Защо да наемете адвокатите на Адвокатското дружество „Динкова и Димитров “ ?

Когато Вашето бъдеще и свободата Ви са под въпрос, ние ще се борим активно и професионално от Ваше име, за да ви защитим Вас и Вашите права.

Притежаваме компетентност във всички области на правото и имаме сериозен опит зад гърба си.

Отнасяме се с разбиране и съпричастност към проблемите на клиетнтите си.

Гарантираме пълна тайна на информацията и лоялност към клиентите ни.

Всеки един от нас гарантира с професионализма, с лоялността си, с доверието към клиента, че работи за Вас.

НИЕ оценяваме значимостта на проблемите ви.

НИЕ имаме желание да работим за вас.

НИЕ предлагаме индивидуални решения, подходящи за всеки отделен случай.

НИЕ сме екип.

Ние знаем важността на защитата !

Ако за пръв път сте обвинени в престъпление разбираме тревогата, която криминално досие може да донесе. Ние използваме нашия опит и работим усилено от Ваше име, за да сме сигурни, че няма да стигнете до получаване на криминално досие.

Ако имате нерешени все още спорове, можем да Ви предложим друг подход и да променим нещата във Ваша полза.

Ние работим съвместно !

Ние сме адвокати, които са обвързани с Вашия случай и имаме успешна практика във всички области на правото. Фирмата ни има екип от адвокати и специалисти, които имат различни силни страни и опит. Ние винаги си сътрудничим, за да получим резултатите, които търсите във Вашия случай.

DSC_4099

адв. Галя Трифонова Динкова

Управляващ съдружник

 • Телефон за контакти: 088 737 17 84
 • Електронна поща: dinkovatoga@gmail.com
 • Специалист по административно, търговско и данъчно право; Защита на класифицираната информация
 • Вписана в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
 • Завършила:

– Специалност „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София

– Специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • Професионален опит:
 • РЗОК- гр. Плевен.
 • РСС-ВП и ВКР, гр. Варна и гр. Плевен
 • „Златни пясъци“ АД- юрисконсулт.
 • Държавна агенция „Национална сигурност“, гр. София
 •  Министерство на отбраната на Република България
 • Адвокат към САК от 2012 год.

 

DSC_4115

адв. Пламен Стефанов Димитров

Управляващ съдружник

 • Телефон за контакти: 088 236 77 88
 • Специалист по наказателно, семейно и трудово право
 • Електронна поща: adv.dimitrov@mail.bg
 • Завършил:

-Специалност „Право“ в Софийски университ „Св. Климент Охридски“

 • Професионален опит:
 • -Столична следствена служба
 • -Адвокат към САК от 2013 год.
 • -Юридически консултант на предаването „Законът и Темида“ по БНР

 

 

DSC_4102

 Ния Галинова Андреева

Адвокатски сътрудник

 • Телефон за контакти: 088 885 05 84
 • Електронна поща: niya.galinova.andreeva@gmail.com
 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“
 • Адвокатски сътрудник

b1e27_DSC_0125-4

доц. д-р Мария Маркова

 • Представител на българско патентно ведомство, Европейско ведомство за марки и дизайни Световната организация за интелектуалната собственост.

 

 

Спечелихме

 АССГ постанови две съдебни решения, с които уважи жалбите ни срещу Заповед на Кмет на район в Столична община за класиране на участници в проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обособени части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в район „Изгрев“.
Решаващите по делото състави приеха, че административният орган е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила, неспазване на установената форма на издадения акт за класиране на участниците и противоречие с материалноправни разпоредби: „Административната процедура по провеждането на конкурса за отдаване под наем е формална и се регламентира от задължителни правила, установени като нормативни изисквания преди издаването на крайния административен акт.“
Вероятно ще има втора инстанция, тъй като административният орган със сигурност ще се възползва от правото си да жали решението.
Независимо от това, постановените съдебни актове потвърждават, че при засягане на права и законни интереси на граждани и ЮЛ от актове на административните органи, за иницииращите производството пред съда, се получава рано или късно справедливост.

 

2111392765

Всички пробойни на съдебната система- в едно дело! Убиец ли е Стайко Иванов?

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/zashto-deltaplaneristat-stajko-ivanov-zapochna-gladna-stachka-v-zatvora.html

http://rodopi24.blogspot.bg/2014/06/blog-post_1.html

Излъченото предаване за делтапланериста Стайко Иванов по БНР на 07.07.2017г. Борбата ни за него продължава!!

http://bnr.bg/hristobotev/post/100858235

 

 

europa-flag

Европейската заповед за плащане е опростена процедура за трансгранични парични искове, които не са оспорени от ответника. Съдът трябва да осигури връчването на европейската заповед на плащане на ответника. Ответникът може изплати сумата по вземането или да го оспори. Ответникът разполага с 30 дни, за да подаде възражение срещу европейската заповед за плащане. Ако той стори това, в зависимост от избора на ищеца съществуват следните възможности: делото може да бъде прехвърлено в общите граждански съдилища за разглеждане съгласно националното законодателство; то може да бъде разгледано съгласно европейската процедура за искове с малък материален интерес или може да бъде прекратено.
Ако ответникът не подаде възражение, европейската заповед за плащане става автоматично изпълнима. Копие от европейската заповед за плащане, придружено при необходимост от превод, трябва да бъде изпратено на отговарящите за изпълнението органи на държавата членка, в която трябва да бъде изпълнена заповедта. Изпълнението се извършва в съответствие с националните правила и процедури на държавата членка, в която се изпълнява европейската заповед за плащане.
Ако имате длъжници, които се намират на територията на държави членки на ЕС, можете по този ред да си предявите вземането, ние можем да ви помогнем, заедно с нашите партньори с, които работим в Кипър и Гърция.
На 24.10.2017г. проведохме работна среща с Асоциацията на румелийските мениджъри и бизнесмени (RUYIAD) със седалище в  гр.Истанбул. В срещата участваха предприемачи от секторите, туризъм, хранителна промишленост и ресторантьорство, инженерство, медицински заведения, здравно и трудово осигуряване, правни услуги, реклама и медии  и телевизия Rumeli. Целта на срещата бе установяването на контакт между RUYIAD и Адвокатско дружество „Динкова и Димитров“, обсъждането на възможности за българо-турско сътрудничество, както и информиране за възможностите за инвестиране и развитие на бизнес в България. На срещата бе обсъдено и получаването на българско гражданство както от инвеститорите, така и от лица ,които са били български граждани до 1969г. На срещата присъства и г-н Тошко Томов- Търговско аташе на Република България в Истанбул.005  016009
Първоинстанционна присъда на СГС разчупи традиционното схващане за случайно деяние по НК при упражняването на лекарската професия!!!
Благодарение на безграничното доверие в екипа на кантората от родителите на починалото дете и положените усилия от техните повереници – адв. Динкова и адв. Димитров, справедливостта е факт, независимо, че детенцето вече го няма. Условна присъда с петгодишен изпитателен срок и лишаване от право за пет години да упражняват професията!
Д-р Валентин Павлов
Софийски градски съд постанови присъда на бившия депутат и зъболекар д-р Валентин Павлов, който уби 14-годишния Алекс след анестезия през юни 2016 г., пише dir.bg Съдът е постановил условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5 години изпитателен срок, през които Павлов не може да упражнява професията си. Със същата присъда са и съпругата му Венета Павлова и д-р Йонна Филипова от клиника „ЕО ДЕНТ“. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд. Тримата лекари са обвинени за причинена от тях смърт на пациент по непредпазливост. Павлов оперирал 14-годишният Алекс под пълна упойка в стоматологичната клиника, която управляват със съпругата си, но без да уведоми родителите за рисковете от операцията. Според констатацията на комисията, която бе сформирана по случая, непосредствена причина за настъпилата смърт на 14-годишното момче е остра сърдечна и дихателна недостатъчност в резултат на малигнена хипертермия. Заболяването се среща изключително рядко, не може да се предвиди, при отключването му овладяването му е почти невъзможно, твърдяха преди време в документа доц. д-р Росен Коларов и д-р Райна Боянова. В хода на разследването бе установено, че на 14 юни 2016 г. 14-годишният Алекс постъпва на лечение в клиниката на Павлови за отстраняване на киста в лявата част на долната челюст. Д-р Валентин Павлов оперира детето под обща ендотрахиална анестезия, след като еднолично и без консултация с анестезиолог насрочва операцията под пълна упойка, чрез обща интубационна анестезия, твърдяха от прокуратурата непосредствено след трагедията. Това негово решение не съответства на множество медицински стандарти за преценка на оперативния риск и въвеждането на пациента в анестезия. По-конкретно – клиниката не разполага с логистична и материална обезпеченост за въвеждане на пациентите под обща интубационна анестезия, в случай че възникне усложнение. Според държавното обвинение, д-р Павлов е знаел за това, но не е изискал провеждането на задължителните медицински консултации и изследвания – задължителната по стандарт консултация с кардиолог и педиатър, както и с алерголог във връзка с евентуално наличие на алергии; не са били спазени и изискванията за предоставяне на „информирано съгласие“ – информиране на родителите за възможните рискове при предстоящата операция и поставената упойка. На родителите Албена и Валери Иванови им е било обяснено, че става въпрос за „рутинна интервенция“, като последствията могат да бъдат леко неразположение и незначителни болки. Момчето е поставено под анестезия около 14 часа на 14 юни 2016 г. Д-р Павлов оперирал кистата, но към 15,10 ч. състоянието на детето рязко се влошило – вдигнало температура 39,5 градуса, получило тахикардия-152 удара в минута, затруднено дишане и повишено отделяне на въглероден диоксид. Всички тези признаци отговарят на състоянието „Малигнена хипертермия“ – рядко, животозастрашаващо състояние, което се предизвиква от някои медикаменти, използвани за обща анестезия. В кратката характеристика на използваната при Алекс упойка е посочено, че употребата й би могла да доведе до злокачествена хипертермия. В „листовката“ изрично е указано, че са докладвани постмаркетингови случаи на малигнена хипертермия, като някои от тях са били фатални. Лечението на това клинично състояние включва преустановяване на провокиращите средства (като използвания в случая анестетик) и интервенозно приложение на дантролен натрий. От заключението на съдебномедицинската експертиза е установено, че приложението на дантролен натрий е успешен в първите 15-20 мин., като неприлагането му води до 100 % смъртност. Установено е също, че при здраво дете, без психично или соматично заболяване, приложението на инхалаторния анестетик не е било необходимо. След като 14-годишният Алекс изпада в клинично тежко състояние, в продължение на около час анестезиологът д-р Филипова не прилага „дантролен натрий“, който не бил наличен в клиниката, въпреки изричното предупреждение в листовката от опасност анестетика да предизвика у пациента именно това състояние, което е по-често срещано именно при деца. След като състоянието на момчето не се подобрява, д-р Павлов се обажда на „линейка“, която по същество е частен автомобил, вид транспортна услуга, предоставена от санитар в „Пирогов“ и няма нужното оборудване, нито медицински екип. Така Алекс Иванов не е бил транспортиран до „Пирогов“ с необходимата за това апаратура. Детето е прието в „Пирогов“ в 16 ч. в състояние на сърдечен арест, а в 17.05 ч. е констатирана смъртта му. От експертизата е видно, че причина за смъртта е провокираната с приложението на конкретния анестетик злокачествена хипертермия. Веднага след настъпилата трагедия, Павлов отхвърли обвиненията, че не са спазени анестезиологичните стандарти и подчерта, че детето е било транспортирано в „Пирогов“ със запазени жизнени функции. Тъй като Валентин Павлов бе кандидат-депутат и водач на листата на „Реформаторски блок – Глас народен“ в Перник, главният прокурор Сотир Цацаров му поиска имунитета през 2017 г., а стоматологът сам го даде. Скандал избухна и около номинирането му и за почетен гражданин на Перник. Валентин и Венета Павлови са известни стоматолози, а по време на снимките на „Непобедимите 2“ през 2011 г. Силвестър Сталоун се лекува в клиниката им -„ЕО ДЕНТ“ в София.

Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/kriminalni/nakazanie/osdikha-bivshiya-deputat-i-zbolekar-ubil-14-godishno-dete_news597306.html

Удобството за клиента е нашият приоритет !

 

Ние поставяме фокус върху нашата достъпност. Ангажираме се да Ви оказваме подкрепа на всяка крачка от решаването на проблема Ви.

Гарантираме, че отговорите на всички Ваши телефонни обаждания, имейли или текстове ще бъдат върнати в рамките на един работен ден.

Ако Вашият въпрос е спешен – например, ако Вие или Ваш близък току- що сте били арестувани – можете да ни потърсите 24 часа в денонощието.

Области на правото

Ние работим във всички области на правото в зависимост от персоналната квалификация и опита на всеки от нас.

 В областта на наказателно право :

 • Представителство и защита във фазата на досъдебното производство.
 • Процесуално представителство и защита пред съд по повод вземане на мерки за неотклонение.
 • Процесуално представителство и защита на подсъдими лица в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
 • Процесуално представителство на пострадали от престъпления лица в качеството им на частни обвинители или граждански ищци в съдебната фаза на наказателни дела от общ характер.
 • Консултации, изготвяне на тъжби, процесуално представителство на частни тъжители по наказателни дела от частен характер.
 • Процесуално представителство и защита на подсъдими лица по наказателни дела от частен характер.
 • Процесуално представителство по дела за реабилитация на осъдени.
 • Консултации на клиент, пострадал от престъпление или противоправни действия на физически лица или органи на държавната власт.
 • Защита на клиента при образуване на досъдебно производство срещу него от разследващи органи – прокурор, следовател и разследващ полицай.
 • Защита срещу незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство.
 • Съдействие при събиране на доказателства в полза на клиента от момента на образуването му до приключването му с обвинителен акт на прокурора.
 • Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство.
 • Съдействие и представителство пред органите на прокуратурата, МВР и Министерство на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение.
 • Представителство пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
 • Обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления пред съответния Районен съд, издадени от административнонаказващите органи.
 • Представителноство пред правоохранителните органи при образуване на предварителни проверки.

Защита срещу издадени актове и мерки по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В областта на търговското право:

•Консултации при избор на правноорганизационна форма по ТЗ за извършване на търговска дейност.

•Правно обслужване на търговци и търговски дружества.

•Обявяване на годишни финансови отчети и други подлежащи на обявяване актове в Търговския регистър.

•Сделки с търговски предприятия.

•Представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове за неизпълнение на търговски договори.

•Представителство и съдействие при събиране на изискуеми вземания.

•Консултиране на клиентите при предявяване на претенции за изплащане на обезщетения срещу застрахователи;

•Прекратяване на дейност на търговци, производство по ликвидация и несъстоятелност.

В областта на вещното и наследственото право:

•Консултиране на търговците в областта на индустриалната собственост – регистрация на търговски марки, полезни модели и др.

• Консултация и съдействие при подготовка на документи за участие в обявени процедури за обществени поръчки.

 • Процесуално представителство по търговски спорове пред съд и арбитраж.
 • Търговски сделки – консултации, изготвяне, участие в преговори, представителство при сключване на търговски договори.
 • Преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделянe, разделяне.
 • Консултации и изготвяне на необходимите документи във връзка с вписване в Търговския регистър на промени в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества.
 • Учредяване, регистрация и промени в регистрация на еднолични търговци и търговски дружества.

 Сделки с недвижими имоти – продажба, дарение, замяна, продажба срещу задължение за издръжка и гледане, право на строеж, учредяване на вещни права;

  • Проучване на правния статут на имота;
  • Обстоен анализ и изготвяне на документите по сделката;
 • Консулатции и подготовка на документите за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
 • Консултиране при наличие проблеми при съсобствени имоти – ползване на съсобствени имоти, доброволна делба и делба по съдебен ред;
 • Етажна собственост – уреждане на взаимоотношенията между етажните собственици съгласно Закона за управление на етажната собственост;
 • Имуществени отношения и спорове между съпрузите, съставяне на брачни договори;
 • Участие в процедури по промяна предназначението на имоти;
 • Отстраняване на грешки и непълноти по ЗКИР;
 • Процесуално представителство пред съд при съдебна делба, вещни искове;
 • Консултиране при уточняване на наследствени квоти и права върху недвижими имоти по повод на наследствени спорове;
 • Приемане и отказ от наследство;
 • оспорване на наследствени права.

В областта на семейното право:

 • развод по взаимно съгласие;
 • вещноправни искове за собственост след развода;
 • първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • режим на лични отношения между родители и деца;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • пълно и непълно осиновяване.

В областта на облигационното право:

 • дела за присъждане и увеличаване на първоначално присъдена издръжка.
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;
 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България и издаване на необходимите за това лични документи;
 • спорове, свързани с упражняването на родителски права.
 • искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • развод по общия исков ред.
 • Консултиране и съдействие за изготвяне на различни граждански договори – наеми, заеми, продажби, договор за изработка, договор за поръчка и др.;
 • Съдействие и подготовка на пълномощни, предварителни договори, нотариални покани, проекти на нотариални актове, приемо – предавателни протоколи, разписки, декларации и др.
 • Консултиране и съдействие при прехвърлянето на собствеността на МПС и друг вид движими вещи.
 • Цесиране на вземания. Защита на длъжниците при цедиране на вземания.

В областта на административното право:

 • Представителство пред държавни и общински органи;
 • Обжалване на решения на първоинстанционните съдилища при потвърждаване на наказателни постановления на административнонаказващите органи по реда на АПК;
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред. Защита срещу незаконно освобождаване при служебни правоотношения – ЗМВР, ЗДАНС, ЗДСл.
 • Оспорване на ревизионни актове и актове по ДОПК. Участие в ревизии и проверки, изготвяне на отговори по искания на органите на приходите. Обжалване на наложени предварителни обезпечителни мерки.
 • Процесуално представителство пред КЗК и ВАС за обжалване на актове на възложителите по ЗОП;
 • Обжалване на актове в областа на персоналната и индустриалната сигурност по ЗЗКИ пред ДКСИ по административен ред и пред ВАС по съдебен ред;
 • Консултиране и съдействие за получаване на обезщетение от държавата и общините по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Процесуално представителство.
 • Участие в производства пред КЗД по Закона за защита от дискриминация. Процесуално представителство пред съд.
 • Обжалване на заповеди за задържане по ЗМВР по реда на АПК.
 • Представителство и правно съдействие пред Комисията за защита на лични данни, във връзка с регистрацията им и функционирането им като администратори на лични данни.
 • Процесуално представителство на администратори на лични данни и на обработващи лични данни.

В областта на трудовото право:

 • изготвяне и сключване на трудови договори – срочни и безсрочни, с изпитателен срок;
 • съдействие при изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение;
 • Договори за управление на ЕООД/ООД;
 • Прехвърляне на предприятия и аутсорсинг;
 • Социално осигуряване на работниците и служителите за различни социални рискове, вкл. задължително, допълнително и доброволно обществено осгигуряване;
 • Прекратяване с и без предизвестие и на трудовите правоотношения от страна на работодателя или на служителя ;
 • Представителство в искови производства пред съответния компетентния съд.
 • Защита на служителите при неизпълнение на задълженията на работодателя.

В областта на защитата на индустриалната собственост: 

 • предварително проучване за наличие на права върху обекти на индустриална собственост (търговски марки и промишлен дизайн) и анализ на получените резултати;
 • консултации във връзка с процедури по регистрация и изготвяне на необходимите заявки (за търговски марки и промишлен дизайн) пред Патентно ведомство на Република България, Ведомство за хармонизация на вътрешния пазар, Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост;
 • консултации във връзка с процедури по оспорване регистрацията на марки и дизайни (заличаване, отмяна и процедура по опозиция) и подготвяне на молби и възражения;
 • консултации и изготвяне на договори за разпореждане с права на индустриална собственост, сключване на лицензионни договори, подробен правен анализ на необходимите процедури за прехвърляне права върху обекти на индустриална собственост;
 • консултации и представителство пред Комисията по защита на конкуренцията в случаи на имитация на фирма, марка или географско означение, домейн или интернет страница;
 • процесуално представителство пред компетентния съд при обжалване на решения на Патентно ведомство, на Комисията за защита на конкуренцията, както и във всички случаи на нарушени права върху обекти на индустриалната собственост.

Плащане

Цените на услугите ни са съобразени с  Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

За специфичните нужди и изисквания на клиентите предлагаме гъвкави възможности за плащане.

Таксите ни се установяват предварително и в договореност с клиента и след това финансовите ни отношения са без изненади.

Предлагаме различни опции за платежни планове и можем да организираме платежна структура, която работи за Вас.

 

Съпричастност

Да бъдете обвинени в престъпление може да бъде изключително стресиращо и да се случи във всеки елемент от живота на вашето семейство и приятели.

Ние разбираме това и се гордеем, че въпреки дългогодишната си практика продължаваме да се отнасяме към нашите клиенти с професионализъм, учтивост и съпричастност.