Ние работим съвместно !

Ние сме адвокати, които са обвързани с Вашия случай и имаме успешна практика във всички области на правото. Фирмата ни има екип от адвокати и специалисти, които имат различни силни страни и опит. Ние винаги си сътрудничим, за да получим резултатите, които търсите във Вашия случай.

DSC_4099

адв. Галя Трифонова Динкова

Управляващ съдружник

 • Телефон за контакти: 088 737 17 84
 • Електронна поща: dinkovatoga@gmail.com
 • Специалист по административно, търговско и данъчно право; Защита на класифицираната информация
 • Вписана в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието
 • Завършила:

– Специалност „Национална сигурност и отбрана“ във Военна академия „Г. С. Раковски“, гр. София

– Специалност „Право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 • Професионален опит:
 • РЗОК- гр. Плевен.
 • РСС-ВП и ВКР, гр. Варна и гр. Плевен
 • „Златни пясъци“ АД- юрисконсулт.
 • Държавна агенция „Национална сигурност“, гр. София
 •  Министерство на отбраната на Република България
 • Адвокат към САК от 2012 год.

 

DSC_4115

адв. Пламен Стефанов Димитров

Управляващ съдружник

 • Телефон за контакти: 088 236 77 88
 • Специалист по наказателно, семейно и трудово право
 • Електронна поща: adv.dimitrov@mail.bg
 • Завършил:

-Специалност „Право“ в Софийски университ „Св. Климент Охридски“

 • Професионален опит:
 • -Столична следствена служба
 • -Адвокат към САК от 2013 год.
 • -Юридически консултант на предаването „Законът и Темида“ по БНР

 

 

DSC_4102

 Ния Галинова Андреева

Адвокатски сътрудник

 • Телефон за контакти: 088 885 05 84
 • Електронна поща: niya.galinova.andreeva@gmail.com
 • Студент в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“
 • Адвокатски сътрудник

b1e27_DSC_0125-4

доц. д-р Мария Маркова

 • Представител на българско патентно ведомство, Европейско ведомство за марки и дизайни Световната организация за интелектуалната собственост.